Herstelkracht - De coachingreis van je leven

Herstelkracht

Naast de Herstelreis van je leven biedt Special Forces in Business in 2022 ook een reeks modules aan voor mensen in persoonlijk herstel genaamd ‘Herstelkracht’. Deze modules zijn in principe per stuk te volgen en je kan dus zelf kiezen welke module(s) jij graag wil volgen.

Herstelkracht is geschikt voor iedereen die te maken heeft met persoonlijk herstel als gevolg van een psychische aandoening en/of levende met een psychische aandoening (denk aan eet- en angststoornis, autisme, borderline, een bipolaire stoornis, depressie, psychose gevoeligheid of PTSS) of psychische kwetsbaarheid als gevolg van bijvoorbeeld verlies/rouw, trauma (zowel geestelijk als lichamelijk) en (seksueel) misbruik, geweld en verwaarlozing. Kortom: er zijn vele gronden die aan de basis kunnen staan van psychisch lijden en het niet ervaren van een bevredigend, hoopvol en zinvol leven.

Bij herstel wordt al snel gedacht aan de medisch-wetenschappelijke definitie van herstel, waarin genezing centraal staat. Het gaat dan om herstel van een ziekte. De symptomen verdwijnen en de ziekte gaat over. Bij Special Forces in Business en in Herstelkracht wordt met het woord herstel iets anders bedoeld. In een herstelproces wordt de persoonlijke balans hervonden na ervaringen van (heftige) psychische ontwrichting. Men groeit over de rampzalige gevolgen van een psychische aandoening heen en ontdekt daarbij (verloren gewaande) mogelijkheden voor een vervullend leven met of zonder de psychische kwetsbaarheid. Mensen ontdekken dat zij alleen zélf betekenis kunnen geven aan hun psychische ervaringen. Herstel bestaat uit veel verschillende aspecten, waaronder het hervinden van hoop en een positief zelfbeeld, en het herwinnen van de eigen regie over een leven in een maatschappelijke omgeving. Daar gaat herstel over: ‘de manier waarop iemand met een psychische kwetsbaarheid omgaat. Over hoe je die een plek geeft in je leven en over de pogingen een bevredigend en zinvol leven op te bouwen.’ De meest gehanteerde definitie van persoonlijk herstel is als volgt:

“Herstel is een intens persoonlijk, uniek proces van verandering in iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en zinvol leven met de beperkingen die de psychische klachten met zich meebrengen. Herstellen betreft het ontgroeien van de catastrofale gevolgen van aandoening en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw doel in iemand leven.”

Met de Herstelkracht modules bieden wij een laagdrempelige manier om kennis te maken met het fenomeen persoonlijk herstel en alle facetten die daaraan verbonden zijn. Alle modules bevatten een deel theorie maar je gaat er telkens ook gelijk mee aan de slag. Middels diverse gespreks- en werkvormen zal je direct meer over jezelf en je herstelproces leren. Tevens zal je met emotioneel lichaamswerk en ervaringsgerichte oefeningen jezelf (opnieuw) van binnenuit ontdekken. Het leren doe je samen met de groep en de groep wordt begeleid door ten minste een ervaringsdeskundige procesbegeleider.

Leren over jouw herstelproces is enorm waardevol en zal bijdragen aan je persoonlijk herstel. Je boekt dus direct resultaat. Daarnaast is Herstelkracht een ideale voorbereiding op een eventuele deelname aan de Herstelreis van je leven. Om dit beeld te bekrachtigen worden dan ook alle uitgaven die je doet aan Herstelkracht modules in mindering gebracht op de kosten van jouw eventuele deelname aan een Herstelreis mocht je daartoe besluiten.

Herstelkracht kent 6 modules en deze worden in onderstaande volgorde gehouden

Module 1 is bedoeld om je kennis te laten maken met persoonlijk herstel.

Module 2 heeft de focus op de theorie van de fasen van herstel. Een belangrijk ‘instrument’ meer inzicht te krijgen in je eigen herstelproces. De fasen van herstel zijn daarnaast ook erg waardevol om mensen in je omgeving mee te kunnen nemen op reis in jouw herstel.

Module 3 is alleen beschikbaar voor hen die module 2 hebben gedaan. Hierin kom je tot een uitgewerkte personalisatie van de fasen van herstel. Het helpt om beter zicht te krijgen op o.a. jouw specifieke kenmerken en de bevorderende en belemmerende factoren per fase.

Module 4 neemt je mee in de kernconcepten van herstel. Deze kernconcepten ondersteunen in belangrijke mate het herstelproces en dragen daardoor bij aan persoonlijk herstel. De 5 kernconcepten zijn:

 1. Hoop
 2. Persoonlijke verantwoordelijkheid
 3. Eigen ontwikkeling
 4. Opkomen voor jezelf
 5. Steun

Module 5 in deze module behandelen we via een open dialoog een aantal specifieke herstel gerelateerde thema’s zoals (zelf)stigma, suïcidaliteit en rouw.

Module 6 is alleen beschikbaar voor hen die alle andere modules gevolgd hebben omdat je van daaruit leert je persoonlijke herstelverhaal samenstellen en delen.

Alle modules bestaan uit een sessie van 1 dagdeel (13.00 – 17.00 uur) en worden telkens gehouden op woensdag op onze locatie te Barneveld op de navolgende data:

 • Module 1 – 12 januari 2022
 • Module 2 – 2 februari 2022
 • Module 3 – 23 februari 2022
 • Module 4 – 16 maart 2022
 • Module 5 – 6 april 2022
 • Module 6 – 4 mei 2022

Ter info: bovenstaande planning sluit aan op De herstelreis van je leven van 20 t/m 29 mei 2022 te Zweden.

Mocht je direct willen besluiten om zowel te kiezen voor Herstelkracht én De Herstelreis van je leven, dan verwijzen wij je voor meer informatie en boekingen graag naar speciale pagina met het pakketvoordeel.

Voor het reserveren van jouw Herstelkracht modules kan je onderstaande formulier gebruiken.

Voor vragen kan je een e-mail sturen naar herstel@sfib.nl