Den Haag, 9 februari 2021

Landgenoten,

Vandaag richt ik mij tot u allen inzake de enorme crisis waar wij nu al bijna een jaar lang mee te maken hebben.

Het leek te beginnen toen de verschrikkelijke beelden uit Wuhan en iets later Bergamo via de media ons bereikten. Kort daarna de verhalen over enorme besmettingshaarden rondom de wintersport in Oostenrijk en carnaval in het zuiden van ons land.

Het virus stormde zienderogen op ons af en we begonnen letterlijk en figuurlijk de dood in de ogen te kijken. Dit leidde tot grote paniek onder de bevolking, de media en als ik eerlijk ben ook onder politici. Iedereen raakte in de ban van het virus.

Al 10 jaar mocht ik leiding geven aan diverse kabinetten in dit land en nu was het tijd om op te staan en al mijn opgedane kennis en ervaring in te zetten en 17 miljoen mensen door de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog te leiden. U weet inmiddels op welke wijze ik getracht heb dat te doen.

Wat u echter niet weet is dat deze crisis niet begon in Wuhan of met patiënt nul in Brabant. Wat u ook niet weet is dat de crisis niet veroorzaakt werd door het virus. Wat u en ik ook niet weten is waarom we wel trachten deze oorlog te winnen maar wij er nauwelijks in slagen. Als premier van dit land probeer ik u te leiden maar vooralsnog ontstaat er vooral veel lijden. Daarom spreek ik u vandaag toe: Het is tijd voor verandering!

In mijn tijd als politicus en zeker de afgelopen 10 jaar als premier heeft u kunnen zien dat ik analytisch sterk ben. Ik kan veel en complexe informatie snel tot mij nemen en kan dit direct omzetten naar  zorgvuldig afgewogen beleid. Ik praat gemakkelijk in verschillende settings, ook onder grote druk. Ik ben strategisch sterk en kan mij zeer diplomatiek opstellen. In de afgelopen 10 jaar ben ik slechts een enkele keer uit mijn rol gevallen en ontsnapte mij een uitspraak die wat minder handig was. Mijn grootste gave is misschien wel dat ik dit en andere onvolkomenheden recht weet te zetten zodat de aandacht weer mag gaan naar de taken en verantwoordelijkheden die er op dat moment toe doen. Velen zien mij daardoor als een goed staatsman en ik merk ook aan mijzelf dat ik die rol in het afgelopen decennium meer en meer op mij ben gaan nemen.

Ik schets u dit alles omdat ik er onlangs achter ben gekomen dat precies hierin de crux van de crisis en dus ook van de verandering ligt. Onlangs werd ik gewezen op een organisatie (daarover later meer) die zich bezig houdt met de fundamenten van ons bestaan. Vragen als ‘Waarom doe ik de dingen die ik doe?’, ‘Hoe komt het dat hetgeen ik tracht te voorkomen vaak juist de realiteit wordt?’, ‘Wat drijft mijn denken, voelen en handelen eigenlijk aan?’ en ‘Dienen mijn strategieën, mechanismen en patronen mij eigenlijk wel?’. Volgens hen zijn al deze vragen verbonden aan de fundamenten van je bestaan.

Om eerlijk met u te zijn: Toen ik er voor het eerst over vernam was ik bijzonder sceptisch en leek het mij maar zweverig, filosofisch en nauwelijks onderbouwd gedachtengoed. Maar naarmate ik het, ondanks mijn weerstand, beter ben gaan bestuderen kwam ik erachter dat het precies is wat ik (en u waarschijnlijk ook) écht nodig hebben om deze crisis te beëindigen.

Het is daarom dat ik besloten heb om de coachingsreis van je leven te maken. Juist in tijden van crisis en de aanstaande verkiezingen is het tijd geworden om even goed stil te staan bij mijzelf. Even een week de natuur in om weer dicht bij mijn eigen natuur, mijn ware, zelf te komen.

Ik bén niet uw premier, dat is slechts een rol die ik vervul. En zoals het is met rollen, die kunnen wisselen. Maar wie ik ben wisselt niet. Ik ben dit echter uit het oog verloren en ik ben mijn rollen gaan verweven met mijn identiteit. Maar ook ben ik daardoor de verbinding met mijzelf verloren.

Mijn zelfbeeld en mijn beeld van de wereld is vertroebeld. Door alles wat ik in het leven heb meegemaakt ontstond er kleuring en conditionering. Ik paste mij aan. Ik ontwikkelde strategieën, mechanismen en patronen. Ik nam levensboodschappen aan en vormde mijn (kern)overtuigingen en dit alles beïnvloedde mijn denken, voelen en handelen in zeer grote mate. Daarmee ook de gevolgen die dit met zich meebracht en die hebben op hun beurt veel impact op uw leven.

Dit begon al op hele jonge leeftijd. Mijn hechtingsontwikkeling maakte dat ik niet veilig gehecht ben en daarom is het vertrouwen in mijzelf en de wereld om mij heen aangetast. Ook heb ik ten aanzien van de basisbehoeften een bepaalde mate van overvulling op 1 of meerdere basisbehoeften (er zijn er 5 volgens Albert Pesso) ervaren en van daaruit is een zogeheten Aangepast Zelf en Frustrerende Ander ontstaan. Daarnaast heb ik sterke gevoelens van minderwaardigheid omgezet in compensatiegedrag om zo weg te blijven van de pijnlijke en soms zelfs ondraaglijke gevoelens die mij tot in de kern raakten. Het is allemaal niet erg. Sterker nog; het heeft mij geholpen mij staande te houden in het leven, mijn talenten en gaven te ontwikkelen en te komen tot waar ik nu ben.

Maar tijden van crisis vragen ons altijd om dringend naar onszelf te kijken. Een crisis is namelijk een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel (van welke aard dan ook) ernstig verstoord raakt. Het gaat dus niet om de noodsituatie maar de wijze waarop wij er mee om gaan. Ergo: ons systeem. Mijn strategieën, mechanismen en patronen dienen mij en daardoor ook u niet meer. Mijn (kern)overtuigingen belemmeren mij en mijn denken, voelen en handelen schieten tekort in deze bijzondere nieuwe situatie. Zoveel is mij inmiddels al wel duidelijk geworden.

Het is precies daarom dat ik u laat weten dat ik het komende verkiezingsreces ga gebruiken om voor mijzelf te kiezen en indirect daarmee ook voor u. Als ik terug kan gaan naar de fundamenten van mijn bestaan krijg ik inzicht in mijn hechtingsontwikkeling en leer ik opnieuw te vertrouwen op mijzelf en de wereld om mij heen. Door in contact te komen met de overvulling van mijn basisbehoeften ben ik in staat om mijn Aangepast Zelf en de Frustrerende Ander te herkennen en zal ik daardoor effectiever worden. Door stil te staan bij mijn talenten en beperkingen hoef ik niet langer te compenseren en ervaren zowel ikzelf als de mensen met wie ik samen ben meer gelijkwaardigheid.

Het zal een spannende, intense en confronterende reis worden maar ik zie dat het nodig is en ben er klaar voor om nu het gevecht met mijzelf aan te gaan. Echte strijders weten dat de grootse tegenstander altijd in jezelf huist en als je een crisis wilt beëindigen, je de reis naar binnen moet maken. Daar, diep verscholen in de fundamenten van je bestaan, ligt immers de sleutel tot succes verscholen.

Daarom ga ik met Special Forces in Business de coachingsreis van mijn leven maken. Ik weet nog niet precies hoe het mij zal vergaan en hoe ik terug zal komen maar 1 ding beloven zij en daar vertrouw ik op:

Verandering is altijd mogelijk, punt!

Hoogachtend,

Mark Rutte

Minister-President

Koninkrijk der Nederlanden

Leave a Reply